Jakie implanty wybrać?

Jak wiadomo implanty to inaczej wszczep jest to w języku bardziej ogólnym ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosowane są implanty, które w ciele człowieka zastępują tkanki twarde. Na ogromną skalę stosowane są implanty zastępujące kość lub stawy. W ortopedii natomiast dość częste są operacje wszczepienia

Rodzaje implantów zębowych

Sam implant również posiada działanie dynamiczne a jego rola, zwłaszcza z punktu widzenia biomechaniki, jest w samym centrum zainteresowania badaczy. Bardzo duża różnorodność kształtów implantów świadczy o niezgodności wśród badaczy co do tego, jaki jest idealny kształt  implantu. Zdaniem implantologia jest, że kość powinna być obciążona siłami ustawionymi prostopadle do podłoża przy nacisku. Oraz przy

Nowoczesne leczenie zębów

Implant jest to obecnie najnowocześniejsza forma odbudowy braków zębowych, jak i chorobie zębowej, pozwalająca na zdobycie estetyki i komfortu, jaki zapewnia wchodzenie w stan posiadania własnych zębów. Istotą dzisiejszej implantologia są  przede wszystkim unikalne właściwości  twardego tytanu – czyli metalu, który wprowadzony do organizmu człowieka oraz kontaktujący bezpośrednio z jego tkankami, nie jest on traktowany

Ceny implantów zębowych

Implantologia jest to jedna z lepszych metod odtwórczych w układzie stomatognatycznym. Za pomocą implantów stomatologicznych jak wiadomo, skutecznie uzupełniamy pojedyncze ubytki, kilka braków zębowych, jak i całkowite bezzębie. Implanty dentystyczne są to w potocznym znaczeniu sztuczne korzenie zębów, wykorzystywane do umocowania koron, mostów, bez konieczności oszlifowywania sąsiednich zębów lub do zapewnienia lepszego utrzymania protez częściowych

Budowa implantu

Implanty posiadają kształt mniej lub bardziej podobny do kształtu korzenia zębowego. Mimo tego wyglądają jak pełne śruby z gwintem powierzchownym, natomiast inne wyglądają jak  puste cylindry. Większość implantów robionych jest z czystego tytanu, niektóre ze stopu tytanu, a powierzchnia tych pokryta jest rozpyloną cieczą tytanową, lub hydroksyapatytem. Jest to porowata substancja ceramiczna, która ma stymuluje