Jakie implanty wybrać?

Jak wiadomo implanty to inaczej wszczep jest to w języku bardziej ogólnym ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosowane są implanty, które w ciele człowieka zastępują tkanki twarde. Na ogromną skalę stosowane są implanty zastępujące kość lub stawy. W ortopedii natomiast dość częste są operacje wszczepienia