Rodzaje implantów zębowych

Sam implant również posiada działanie dynamiczne a jego rola, zwłaszcza z punktu widzenia biomechaniki, jest w samym centrum zainteresowania badaczy. Bardzo duża różnorodność kształtów implantów świadczy o niezgodności wśród badaczy co do tego, jaki jest idealny kształt  implantu. Zdaniem implantologia jest, że kość powinna być obciążona siłami ustawionymi prostopadle do podłoża przy nacisku. Oraz przy